Spoštovani, ker zdravljenje onkoloških bolezni v zadnjem času zares izjemno hitro napreduje, pojavljajo se nove možnosti in oblike zdravljenja ter povezovanje različnih zdravljenj, smo se v okviru Združenja za radioterapijo in onkologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu tako kot lansko leto odločili, da bomo dne 26.5.2023 organizirali celodnevno strokovno srečanje z naslovom: Novosti na področju radioterapije in radiobiologije: od raziskav do klinike.

Namen strokovnega srečanja je pregled raziskovalnega dela, ki poteka v Sloveniji na področju radioterapije in radiobiologije. Predstavili bomo predklinične in klinične raziskave s področja zdravljenja različnih rakov (rak dojk, področja glave in vratu, pljučni rak, debelo črevo, kožni raki). Raziskovalna področja pokrivajo vse načine zdravljenja, tako zdravljenje s kemoterapijo, tarčnimi zdravili in imunoterapijo, kot seveda radioterapijo. Poleg raziskovalnega dela bomo predstavili tudi pregled novosti v zdravljenju s področja imunoterapije, s poudarkom na kombinaciji z radioterapijo.