Vabilo

Spoštovani,

ker zdravljenje onkoloških bolezni v zadnjem času zares hitro napreduje, pojavljajo se nove možnosti in oblike zdravljenja ter povezovanje različnih zdravljenj, smo se v okviru Združenja za radioterapijo in onkologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu ter Onkološkega inštituta Ljubljana odločili, da bomo dne 3.6. 2022 organizirali celodnevno strokovno srečanje z naslovom: Novosti na področju radioterapije in radiobiologije: od raziskav do klinike.

Namen strokovnega srečanja je pregled raziskovalnega dela, ki poteka v Sloveniji na področju radioterapije in radiobiologije. Predstavili bomo predklinične in klinične raziskave s področja zdravljenja različnih rakov. Raziskovalna področja pokrivajo vse načine zdravljenja, tako zdravljenje s kemoterapijo, tarčnimi zdravili in imunoterapijo, kot seveda radioterapijo. Poleg raziskovalnega dela bomo predstavili tudi pregled novosti v zdravljenju s področja imunoterapije, s poudarkom na kombinaciji z radioterapijo.

Strokovno srečanje bo namenjeno zdravnikom, specialistom ter specializantom onkologije z radioterapijo, internistične onkologije, kirurgije, interne medicine, radiologije, medicinskim fizikom, radiološkim inženirjem, medicinskim sestram ter raziskovalcem različnih ved, ki se s tem področjem znanstveno raziskovalno ukvarjajo ali pa jih to področje zanima.

S srečanjem bi radi povezali raziskovalce različnih ustanov, zato vas vabimo k sodelovanju s predstavitvijo svojih rezultatov znanstvenega in strokovnega dela. Lahko se prijavite s prispevkom ali povzetkom. Prispevki bodo recenzirani (tipologija Cobiss 1.08 ali 1.09), iz prispevkov bodo izbrani tudi prispevki za krajša predavanja.

Udeležba na srečanju bo brezplačna, registracija in oddaja prispevkov/povzetkov bo potekala na spletnem naslovu https://szd-onko.trc.si/. Registracija bo potekala do 1.6.2022. Oddaja prispevkov oz. povzetkov bo potekala do 15.4.2022.

Lep pozdrav,

Doc. dr. Tanja Marinko, dr. med., specialistka onkologije z radioterapijo
Prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol., vodja raziskovanja in izobraževanja OI

Organizacijski odbor:

doc. dr. Tanja Marinko, dr. med.
prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol.
znan. sod. dr. Simona Kranjc Brezar, univ. dipl. biol.