Poster

Protitumorska učinkovitost genskega elektroprenosa plazmidne DNA z zapisom za rekombinatno protitelo proti CTLA-4 v kombinaciji z obsevanjem

Boštjan Markelc1,2, Simona Kranjc Brezar1,3, Tanja Jesenko1,3, Tim Božič1,3, Maja Čemažar1,4, Liesl Jacobs5, Kevin Hollevoet5, Gregor Serša1,2

1 Oddelek za eksperimentalno onkologijo, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, 1000, Slovenija,
2 Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena pot 5, Ljubljana, 1000, Slovenija,
3 Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana, 1000, Slovenija,
4 Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem, Polje 42, Izola, 6130, Slovenija,
5 Laboratorij za terapevtska in diagnostična protitelesa, KU Leuven – Univerza v Leuvnu, Leuven, Belgija