Organoidi glioblastoma kot model za preučevanje odpornosti na terapijo

Anamarija Habič1,2, Bernarda Majc1,2, Andrej Porčnik3, Roman Bošnjak3, Boštjan Markelc4, Maja Čemažar4, Tamara Lah Turnšek1, Barbara Breznik1, Metka Novak1
1 Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka, Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija;
2 Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija;
3 Klinični oddelek za nevrokirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana, Slovenija;
4 Oddelek za eksperimentalno onkologijo, Onkološki Inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija