AKTIVACIJA cGAS-STING SIGNALNE POTI PO OBSEVANJU KSENOGRAFTOV KARCINOMOV ŽRELA

Kristina Levpušček1,2, Simona Kranjc Brezar1,2, Tanja Jesenko1,2, Gregor Serša1,3, Maja Čemažar1,4, Primož Strojan2,5
1 Onkološki inštitut Ljubljana, Oddelek za eksperimentalno onkologijo, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija;
2 Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija;
3 Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija;
4 Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija;
5 Onkološki inštitut Ljubljana, Sektor radioterapije, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija