RAZVOJ AVTOLOGNE TUMORSKE VAKCINE PRIPRAVLJENE Z OBSEVANJEM

Tinkara Remic1,2, Gregor Serša1,3, Katja Uršič Valentinuzzi1,4, Kristina Levpušček1,2, Urša Lampreht Tratar1, Maja Čemažar1,5, Urška Kamenšek1,4*
1 Oddelek za eksperimentalno onkologijo, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
2 Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
3 Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena pot 5, Ljubljana, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
4 Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
5 Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza na Primorskem, Polje 42, Izola, SI-6310 Izola, Slovenija;
* Urška Kamenšek: ukamensek@onko-i.s